Foro Galego de Atención Primaria

Escuela Andaluza de Salud Pública

Alianza de salud comunitaria

La Alianza de Salud Comunitaria (ASC) é unha plataforma de organizacións e institucións que traballan para promover a saúde das comunidades e que comparten un interese manifesto en implicar e empoderar ás persoas para que asuman a responsabilidade da súa propia saúde.

Granada

— Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria

É un programa semFYC para estimular, apoiar e promover actividades comunitarias no campo da atención primaria de saúde, así como avanzar no campo do coñecemento dos instrumentos e metodoloxía do traballo comunitario ”.

Galicia

— Asociación galega de medicina familiar e comunitaria

Asociación médica científica e profesional, sen ánimo de lucro, que vela polo adecuado desenvolvemento da Medicina Familiar e Comunitaria en Galicia. É algo máis ca unha axencia prestadora de servicios ou que unha asociación defensora de intereses corporativos.
Galicia

— Asociación galega de enfermeria familiar e comunitaria

Asociación enfermeira científica e profesional fundada o 14 de Febreiro de 2007 sen ánimo de lucro, que vela polo adecuado desenvolvemento da Enfermaría Familiar e Comunitaria en Galicia. É algo máis ca unha axencia prestadora de servizos ou que unha asociación defensora de intereses corporativos.
Jordi Varela

— Avances en gestión clínica

Todos os venres publicamos unha columna dun dos nosos colaboradores co obxectivo de compartir “Avances na xestión clínica” desde diferentes perspectivas que axudan a interpretar e reflexionar sobre a complexidade do mundo da saúde e a súa atención.

Sergio Minué | Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada

— El gerente de mediado

Espazo de observación sobre a xestión da saúde, unha fantástica rexión poboada por varias especies, onde os monstros adoitan ser imaxinarios.

Juan Simó Miñana | Centro de salud Rochapea

— Salud, dinero y atención primaria

Juan Simó. Médico de familia. RL&LP. Centro de salud Rochapea. Pamplona. Navarra. España.

Nós e socios seleccionados utilizamos cookies ou tecnoloxías similares como ven especificado na politica de cookies. Podes aceptar o uso de ditas tecnoloxías no boton de aceptar ou podes consultar    Más información
Privacidad