DEBATE I. Reforzo das Áreas Administrativas

A situación da pandemia puxo de relevo as carencias da AP. Entre elas, o primeiro atasco foi a área administrativa ao facer cambios nas consultas telefónicas sen anticipar a sobrecarga que xeraría en liñas telefónicas, àreas administrativas, etc. Por iso, é urxente analizar a situación, propoñer cambios funcionais, estruturais, formativos e normativos