Primeiro encontro do Foro Galego de Atención Primaria

Presentación do Foro Galego AP, como espazo aberto para a reflexión e debate.
A atención compartida da demanda.
Unha atención centrada no paciente e na comunidade.